لئوپلد

اطلاعات نمایش
 • قیمت:35000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:17
 • مدت زمان:70 دقیقه
خرید بلیط
83015 capture.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:علی بختیاری
 • چهره پردازی:محدثه بایرامی
 • عکاس:بهار رحیم رحمتی
 • مدیر تولید:آرین کبیری و کیان طایفه
 • مدیر صحنه:سیاوش آرام
 • منشی صحنه:فریده نوراد