لوپارا

اطلاعات نمایش
 • قیمت:35000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:19:30
 • مدت زمان:60 دقیقه
خرید بلیط
92880 lupara1 final copy.2d42c6

تدارکات: امیرمحمد خلج و امیر ایزانلو

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار دوم کارگردان:رضا موسوی
 • گرافیست:رضا جاویدی
 • چهره پردازی:سمانه نظری
 • عکاس:علی روهینا و پدرام رمضانی
 • ساخت تیزر و ویدئو:مهدی رضایی
 • مدیر صحنه:میلاد درویشی و نسیم کاظمی نیک
 • منشی صحنه:سارا شعبانی
 • مدیر تبلیغات:علی شمس و مینا پیروزیان