مجلس قتل رئیس جمهور

اطلاعات نمایش
 • قیمت:35000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:17:30
 • مدت زمان:65 دقیقه
خرید بلیط
32513 image1.2d42c6

مشاور هنری: کامبیز نیک آمیز
موسیقی و اتاق فرمان: سیامک خانقلی

مدیر اجرایی: محمد مهدی حاجی علی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:آرزو اولیائی و الناز اسکندری
 • طراح صحنه:علی باقری و شایان بابایی
 • طراح لباس:علی باقری
 • گرافیست:مینا قانع
 • چهره پردازی:علی باقری
 • عکاس:مینا قانع و مریم عبدی
 • مدیر تولید:سهیل محمدی باغشاهی
 • روابط عمومی:نگار امیری