مرد بالشی

اطلاعات نمایش
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:19:30
  • مدت زمان:110 دقیقه
خرید بلیط
c338fec16cfe432d8db27acd9af060e1
خلاصه

مترجم: زهرا جواهری

اطلاعات سالن
نقشه سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • مجری طرح:محمد قدس
  • طراح صحنه:سهیل دانش اشراقی
  • طراح لباس:ندا نصر