ماسک

اطلاعات نمایش
 • تاریخ شروع:
 • ساعت:20:30
خرید بلیط
03294b72bdb84c8dbd7fae8a80a6c521

مشاور طراح صحنه: هادى بادپا
طراح حرکت: عاطفه تهرانى
تبلیغات مجازى: گروه هنرى پژواک

اطلاعات سالن
نقشه سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:رها شیرازى
 • مجری طرح:نورالدین حیدرى ماهر
 • طراح صحنه:تینو صالحى
 • طراح نور:رضا خضرایى
 • طراح لباس:تاپ سلر
 • گرافیست:محمد‌صادق زرجویان
 • عکاس:محمد‌صادق زرجویان
 • ساخت تیزر و ویدئو:محمد صادق زرجویان و علی غیاثوند
 • آهنگساز:على بابایى
 • مدیر صحنه:مسعود رمضانى و معین تاری
 • منشی صحنه:الناز شهبازى
 • مدیر تبلیغات:مریم شریعتى