از میان مردگان

اطلاعات نمایش
  • قیمت:35000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:17:45
خرید بلیط
29586 image0.2d42c6

هنگدرام: امیر سیدی
پیانو و طراح پوستر: حسین عماری

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • مجری طرح: انوشه زاهدی
  • طراح نور:ایمان نظری
  • چهره پردازی: الهام گیوه کی
  • عکاس:رضا نجیب و ساحل سبزعلی
  • ساخت تیزر و ویدئو:مهدی مرادی
  • روابط عمومی:ناصر ارباب