محاکات

اطلاعات نمایش
  • قیمت:25000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:19:30
  • مدت زمان:40 دقیقه
خرید بلیط
21185 1200pxl.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • طراح صحنه:امیرحسین کنزق
  • طراح نور:امیر ترحمی
  • گرافیست:مهدیه کسرایی