مهم نیست

اطلاعات نمایش
  • قیمت:30000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:19:30
  • مدت زمان:45 دقیقه
خرید بلیط

مترجم: شادی جلیلیان
بازنویسی متن: مهران عشریه

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • طراح لباس:آتنا تندرو
  • گرافیست:مه سیما کلاه چی
  • روابط عمومی:ندا کاوندی و مهران عشریه