مونوی من برای لوگی

اطلاعات نمایش
  • قیمت:30000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:17
  • مدت زمان:40 دقیقه
خرید بلیط
71261 monoyeman image.2d42c6

اجراگران: معصومه تقی پور، ادریس جمشید نژاد و احمد تات
همکاران گروه: حسن اصفهانی‌ها، زهرا محمدی و علیرضا شمس
طراحی صدا، ساخت ویدئو، گرافیک و تیزر: گروه تآتر تطور

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • مجری طرح:موسسه‌ فرهنگی هنری برگ