مراسلات فقط

اطلاعات نمایش
 • قیمت:20000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:20:30
 • مدت زمان:50 دقیقه
خرید بلیط
68332 img 20191218 wa0034.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:وحید آجرلو
 • گرافیست:سیاوش زاهد
 • عکاس:رها غفاری
 • موسیقی:رحمان آجرلو و بهروز فراهانی
 • مدیر صحنه:محمدرضا اسکندری
 • منشی صحنه:محمدرضا اسکندری