مرور اجرای «۲۲»؛ کارگردان: نیلوفر نقیب ساداتی

طبقات افقی نویسنده: بهنام دارابی

رای منتقد: 1

22 یک اجرای محیطی است در محوطه‌ی باز دانشگاه هنر واقع در باغ ملی. روایت 22 تابلو است که در پنجره‌های ساختمان‌های قدیمی این محوطه جای گرفته‌اند. بناست تا تمامی تماشاگران این اثر از پیش موزیک‌های اجرا را که توسط گروه اجرایی در اختیارشان قرار گرفته است، دانلود و در طول مدت اجرا با هندزفری گوش دهند. اتفاقی که تقریبا از دو یا سومین تابلو می‌افتد این است که تماشاگر متوجه می‌شود موزیک‌ها همراه با تابلوها نیست. پس‌از مدتی، ناهمگونی تصویر و موسیقی، تماشاگر را وامی‌داشت تا برای هر تابلو هر موزیکی را که دل‌بخواهش است پخش کند. از آن‌جایی که تابلوها موضوعاتی روزمره داشتند(انگاری در حال دید زدن یک خانه از پنجره‌ی مشرف به خیابان باشید) دیدنشان با شنیدن چند موسیقی هم جواب می‌داد. هر تابلویی که نور درون آن روشن می‌شد موقعیت‌هایی را نشان می‌داد که درامی بالقوه در خود دارند اما تا آن سرحدی پیش نمی‌رفت که یا خودش عیناً به فعلیت برسد یا دست‌کم در ذهن مخاطب فعلیت پیدا کند. با گذر زمان هم تنها این موقعیت تکرار می‌شد. نقطه‌ی استحکام اثر در مکانمندی آن است. استفاده از مکان را به نحو حساب‌شده‌ای انجام داده است. به تقریب می‌توان گفت هیچ فضای پرتی در گستردگی آن محوطه به‌چشم نمی‌خورد. همین باعث شده بود تا بتواند مخاطبانش را به خوبی هدایت کند و در محیط بگرداند. تنها یک پرسش مطرح می‌شود و آن اینکه استفاده از مکان «باغ‌ملی» علاوه بر امکانی که خود آن ساختمان به اجرا ارزانی داشته واجد چه مازادی دیگر بر آن ساختمان است؟ نظام نشانه‌ای ساختمان باغ‌ملی -که شامل تاریخ مکان، کاربردکنونی و ارزش‌های آن است- دراین اجرا چگونه با بافت نشانه‌ای که خود اجرا می‌آفریند تعامل می‌کند؟ همراستا هستند؟ در ارتباطی دیالکتیکی باهم‌اند؟ اصلا آیا اگر این نمایش در مکان دیگری اجرا می‌شد واجد دایره‌ی نشانه‌ای متفاوتی می‌شد؟ وقتی اجرایی نام «محیطی» را برخود می‌نهد مهم‌ترین پرسشی که باید بدان پاسخ گوید همین چگونگی تبدیل «مکان» به «فضا» ست.

22 در بهترین حالت همینی است که توصیفش رفت. نه افزوده‌ای برای مخاطبش دارد نه نقصانی در او به جا می‌گذارد. اما سوالی که پیش می‌آید این است که اجرایی محیطی که قدرت هدایت تماشاگرش را هم به‌دست آورده است تا همین‌جا که فقط ارضاکننده‌ی قوه‌ی بصری تماشاگرش باشد کافیست؟ شاید برای اجرا کافی باشد اما مخاطب طلب بیشتری دارد.

ارسال دیدگاه


خوراک آر‌اس‌اس دیدگاه‌های این صفحه خوراک آر‌اس‌اس تمامی دیدگاه‌ها