نسخ

اطلاعات نمایش
 • قیمت:30000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:17:30
 • مدت زمان:50 دقیقه
خرید بلیط
61198 500 500.2d42c6

دستیار صحنه: امیرحسین اربابی
اتاق فرمان: محمد امین افشار

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:مهدی حسین زاده
 • طراح صحنه: امید غفاری و امیرحسین غفاری
 • طراح نور:امیرحسین غفاری
 • طراح لباس:سینا ایرانپور
 • گرافیست:مهدی دوایی
 • ساخت تیزر و ویدئو:محمد نوحی
 • آهنگساز:وصال جواهری
 • مدیر صحنه:سویل جعفری