نسیان

اطلاعات نمایش
 • قیمت:25000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:19:30
 • مدت زمان:50 دقیقه
خرید بلیط
22736 photo 2019 11 14 12 20 16.2d42c6

گروه کارگردان: سجاد مشرفی و فاطمه نوروزی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • گرافیست:حمید شیرزاد
 • عکاس:آریا آزادپرتو
 • ساخت تیزر و ویدئو:بنیامین نادعلی
 • موسیقی:اشکان آراد
 • مدیر صحنه:امین محمودی
 • مدیر رسانه:مسعود همتیان