نیست

اطلاعات نمایش
  • قیمت:20000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:18
  • مدت زمان:60 دقیقه
خرید بلیط
62516 capture.2d42c6

گروه کارگردانی: فاطمه باقری و مریم حاج بابایی
طراح ویدئو و تکنولوژی: حسام طالبی حقه
محل نشستن مخاطبان در این نمایش در دو ردیف رو به روی همدیگر و بر روی صندلی‌های پلاستیکی است.

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • طراح نور:علیرضا میرانجمی
  • گرافیست:مهتا کریمی
  • عکاس:ملیکا قدیمی و آناهیتا یوسفی
  • ساخت تیزر و ویدئو:حسام طالبی حقه و آناهیتا یوسفی
  • منشی صحنه:مهدیس حسینی نیا