نسخه ویراستار

اطلاعات نمایش
 • قیمت:30000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:18:30
 • مدت زمان:45 دقیقه
خرید بلیط

مترجم: شهرام زرگر

مشاور کارگردان: سارا داروفروش

مدیر تدارکات: امین آسیابی

نقشه سالن
عوامل اصلی
بازیگران
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:احسان باغبان
 • طراح صحنه: آرمین جوان
 • طراح نور:بهروز سالمی
 • طراح لباس:شیدا زواری
 • گرافیست:حسام شهیدی
 • عکاس:ساینا قادری
 • ساخت تیزر و ویدئو:علی منصوری نژاد
 • موسیقی:علی منصوری نژاد
 • مدیر صحنه: مهراوه طالبی
 • منشی صحنه:ماهک امامی