ادیپوس

اطلاعات نمایش
 • قیمت:30000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:17
 • مدت زمان:60 دقیقه
خرید بلیط
74493 tiwall.2d42c6

بر اساس متن «ادیپ شهریار» اثر سوفوکل
گروه فرم و حرکت: ملینا دلخواسته، محدثه احمدی، فاطمه سلمانی، فرناز فرامرزی
بازنویسی طرح: مرتضی صفری، محمد زارعی (مهراز)
مدیر اجرایی: شایان خاکبازان (اتاق انتظار)
نور و صدا: حمید کشف نما، حامد رضا صفت

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:محمد زارعی (مهراز)
 • ساخت دکور: مسعود صداقتی
 • گرافیست:محمد رضوانی شوشتری و محمد زارعی (مهراز)
 • چهره پردازی:دلبر کلیوند
 • عکاس:محمد رضوانی شوشتری
 • آهنگساز:مرتضی پورعلی
 • منشی صحنه:زهرا مددی
 • روابط عمومی:زهراسادات مصطفوی