اپرای 90

اطلاعات نمایش
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:21
  • مدت زمان:100 دقیقه
خرید بلیط

گروه کارگردانی: احمدرضا محمدی، عرفان حق روستا، فاطمه گوشه، مریم خادمی، آیلار شجری، آیناز شجری و امیر داوودی منش

اطلاعات سالن