اسطرلاب

اطلاعات نمایش
  • قیمت:30000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:19
  • مدت زمان:55 دقیقه
خرید بلیط
36763 ostolab image.2d42c6

هویت بصری: سینا سرمدی
گروه کارگردانی: تهمینه چوبساز و آوا صالحی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • طراح صحنه:سجاد امیرمجاهدی
  • طراح نور:پدرام رضوانی
  • عکاس:سارا ثقفی
  • مدیر رسانه:مینا پیروزیان
  • روابط عمومی:وهاب ناصری‌منش