تنها

اطلاعات نمایش
 • قیمت:25000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:18 و 18:30
 • مدت زمان:25 دقیقه
خرید بلیط
81141 untitled 1.2d42c6

مشاور کارگردان: رضا جعفرمدار

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:امیر توانا
 • طراح نور:رضاجعفرمدار
 • طراح لباس:نورا کاظمی
 • گرافیست:امیر طاهری
 • عکاس:سپید وثوق
 • ساخت تیزر و ویدئو:سپید وثوق