ترانزیت یک طرفه

اطلاعات نمایش
  • قیمت:25000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:20
  • مدت زمان:60 دقیقه
خرید بلیط
64716  1.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • دستیار کارگردان و برنامه ریز:حامد عباسپور
  • منشی صحنه:الهه آذرافزا