رابعه، زخمه بر گیسوی نار

اطلاعات نمایش
 • قیمت:35000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:19:30
خرید بلیط
53749 poster 01.2d42c6

موسیقی:(آهنگسازی و اجرا) رامتین غفاری
دف: نازنین زهرا منصوری
نریتور: سپیده علی محمدی
طراح حرکت: نازنین مریم کلانتریان
گرافیک متحرک و تبلیغات: فرزانه رمضان نیای کینچاه
مجری گریم: زهرا سالکی و فاطمه جوهری
طراح و ساخت ماسک: هادی محمدنیا

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دراماتورژ:مریم الهامیان
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:ملیحه اسفندیاری و علی سالکی
 • طراح صحنه:هادی بادپا
 • طراح لباس:صفا کوشا
 • چهره پردازی:زهرا سالکی
 • عکاس:آرش مالمیر
 • ساخت تیزر و ویدئو:فرزانه رمضان نیای کینچاه، آرش مالمیر و مصطفی حاجی قاسمی