روز حشر، چهار متر و شصت سانت زیر زمین

اطلاعات نمایش
 • قیمت:30000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:19
 • مدت زمان:65 دقیقه
خرید بلیط
84924 rouz.2d42c6

مشاور تهیه و تولید: محمد قدس
با صدای: محمدرضا علیمردانی
مدیر اجرایی: عاطفه وفایی

نقشه سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • طراح صحنه:امیر حسین دوانی
 • طراح نور:علی اصغر کوزه‌گر
 • طراح لباس:مقدی شامیریان
 • چهره پردازی:لعیا خرامان
 • موسیقی:حامد حبیب زاده
 • مدیر تولید:سینا فراهانی
 • مدیر تبلیغات:ایلیا شمس
 • روابط عمومی:ایلیا شمس