رویای یک نویسنده

اطلاعات نمایش
  • قیمت:30000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:19:15
  • مدت زمان:75 دقیقه
خرید بلیط
69615 royayeyeknevisnde image.2d42c6

مجری نور و صدا: مرتضی داداشی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • طراح صحنه:میثم ترکمند
  • طراح نور:میثم ترکمند
  • عکاس:مونا شکری
  • مدیر صحنه:امید درویش زاده
  • مدیر رسانه:محمدحسین عبداللهی