سه‌گاه

اطلاعات نمایش
  • قیمت:30000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:16
  • مدت زمان:60 دقیقه
خرید بلیط
26419 tiwall segah poster 1200px.2d42c6

به سرپرستی: علیرضا کیمنش
‌‌مدیران اجرایی: زهرا رستمی و نوید قوی دل

اطلاعات سالن
سایر عوامل
  • دستیار کارگردان و برنامه ریز:یاسمین عطاری، پرنیان کاظمی و عرفان پالیدی
  • روابط عمومی:یاسمین عطاری و سارا شیاسی ‌