سلول شماره چند

اطلاعات نمایش
 • قیمت:35000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:21
 • مدت زمان:60 دقیقه
خرید بلیط
96389 selool.2d42c6

مشاور کارگردان: افشین کامیاب فرد
مجری گریم: زهرا الماسی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:عماد ساکی
 • طراح نور:دانیال اربابی
 • طراح لباس:نازنین هاشمی
 • گرافیست:حسین عرب زاده
 • چهره پردازی:اکرم بهرام زاده
 • عکاس:فرنوش داوری
 • مدیر صحنه:کوروش پاهنگ
 • منشی صحنه:فرشاد وارسته
 • روابط عمومی:حسین عباسی