سنزا به ایتالیایی یعنی

اطلاعات نمایش
  • قیمت:30000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • روزهای اجرا:https://www.tiwall.com/s/senza
  • ساعت:20:45
  • مدت زمان:60 دقیقه
17825 photo 2020 02 18.2d42c6

بازیگران این نمایش در هر اجرا تغییر خواهند کرد.
بازیگردان: نسیم صنیعی منفرد
مشاور کارگردان: سجاد داغستانی
با صدای: همایون ظفرپور
گروه کارگردانی: پارسا محمدزاده و فرزانه مریخ نژاد

اطلاعات سالن