سه اپیزود از یک اتود

اطلاعات نمایش
 • قیمت:40000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:21
 • مدت زمان:40 دقیقه
خرید بلیط
17568 .2d42c6

مجری گریم: مهدی خادم
مدیر هنری پوستر: مازیار تهرانی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:محمد ابهری
 • دستیار دوم کارگردان:مسعود لطفی
 • طراح نور:محسن حسین
 • گرافیست:پوریا احمدیان
 • چهره پردازی:چیستا جمشیدیان
 • عکاس:محمد ابهری و مسعود لطفی
 • مدیر صحنه:رانیا خاچیکیان
 • منشی صحنه:فاطمه نوروزی