شبی در طهران

اطلاعات نمایش
 • قیمت:30000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:19:30
 • مدت زمان:120 دقیقه
خرید بلیط
43165 img 20190723 wa0018.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:محمود رضا معینی
 • طراح صحنه:فراز نسیبی
 • ساخت دکور:فراز نسیبی
 • گرافیست:حامد کاظمی
 • عکاس:زهرا هدایی
 • مدیر صحنه:هدا چاهوشی
 • منشی صحنه:فاطمه توکلی