شک

اطلاعات نمایش
 • قیمت:از 35000 تا 50000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:18:30
 • مدت زمان:100 دقیقه
خرید بلیط
84163 8533ee16 607b 41a6 88fa be8b9cbb1c32.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:پریسا نقدی زاده و محمد کاظم بابائی
 • مجری طرح:رها جهانشاهی
 • طراح صحنه:مهدی کوشکی
 • ساخت دکور:حسین عابدین
 • طراح لباس:ترمه کهنسال
 • گرافیست:بهرام رامه
 • ساخت تیزر و ویدئو:بهرام رامه
 • مدیر تولید:رها جهانشاهی
 • مدیر رسانه:بابک احمدی