شک

اطلاعات نمایش
 • قیمت:40000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:21
 • مدت زمان:60 دقیقه
خرید بلیط
84546 poster01.2d42c6

مترجم: آزاده شاهمیری
مدیر اجرایی: مجید داخ
مدیر هماهنگی: شهرآشوب مفتاحی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:رعنا رعنایی‌مهر
 • طراح صحنه:هادی سبزه‌ئی
 • طراح نور:ایمان نظری
 • طراح لباس:کیهانه نژاد محمودی
 • گرافیست:محمدصادق زرجویان
 • عکاس:فاطمه شهبازی
 • موسیقی:میثم احمدی
 • مدیر رسانه:مارال دوستی
 • مدیر تبلیغات:فریبا جدیدی