شکستگی

اطلاعات نمایش
  • قیمت:25000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:20:30
  • مدت زمان:70 دقیقه
خرید بلیط
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • دستیار کارگردان و برنامه ریز:رضا زاهدی
  • طراح صحنه:مبینا حاجیلویی
  • طراح نور:مهدی نیرومند
  • گرافیست:پویان طاهریان فرد
  • ساخت تیزر و ویدئو:علی زمانی