شپش

اطلاعات نمایش
  • قیمت:40000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:21
  • مدت زمان:75 دقیقه
خرید بلیط
53599 img 3515.2d42c6

مشاور طراح صحنه: منوچهر شجاع
ناظر صحنه: هادی بادپا

اطلاعات سالن