ښځه(زن)شزه

اطلاعات نمایش
  • قیمت:35000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:19:30
  • مدت زمان:60 دقیقه
خرید بلیط
80209 sheze image.2d42c6

مشاور حرکات و بدن: مرضیه شاطر طوسی
اجرای نور: شفیق محمودی
دستیار تهیه کننده: نرگس وفایی
ساخت و اجرای موسیقی غرب: مانی ابراهیمی، مریم سیمرغ و بهروز بهراد
ساخت و اجرای موسیقی شرق: محمد غلامی و سلیم غلامی
ښځه و یا( شزه) کلمه اییست به زبان پشتو به معنی (زن) زبان پشتو در کنار زبان دری(فارسی) یکی از دو زبان های اصلی کشور افغانستان است. ښځه، از زندگی زنان افغانستان برایتان می‌گوید، تلخ و شیرین با دهانی بسته. ښځه، تلاش می‌کند تا ما را با حقیقت روبه رو کند تا یک بار دیگر اتفاقات گذشته را مرور کنیم و ببینیم که کجا، کی، و چگونه چشمان خود را بستیم و سکوت کردیم ! ښځه، نمی‌خواهد چیزی را قضاوت کند فقط سعی می‌کند که خود را از اعماق وجودش بیرون بکشد و به زبان بیاورد. ښځه به دنبال خودش می‌گردد، کسی که سال هاست به همه چیز عادت کرده و خودش را فراموش کرده است و شاید منتظر تلنگری باشد تا خود را دوباره پیدا کند. امین غلامی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • دستیار کارگردان و برنامه ریز:زهرا فرج
  • طراح نور:امین غلامی و عارف غلامی
  • گرافیست:محمد عاشوری