سگالوفسکی

اطلاعات نمایش
 • قیمت:20000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:22:15
 • مدت زمان:60 دقیقه
خرید بلیط
33845 sagalofsky v2.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:سالومه علیپور
 • دستیار دوم کارگردان:نوید حیدری
 • طراح صحنه:فرشته پیش بهار
 • طراح نور:ابراهیم تیمورزاده
 • طراح لباس:مهدی کریمی
 • گرافیست:نجمه شعرباف
 • چهره پردازی:سالومه علیپور
 • عکاس:مژگان شرفی
 • موسیقی:ابراهیم تیمورزاده
 • مدیر تولید:سمیع والی
 • مدیر تبلیغات:حسین شعرباف