سمفونی کوچک سکوت

اطلاعات نمایش
  • قیمت:40000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:18
  • مدت زمان:60 دقیقه
خرید بلیط
37848 capture.2d42c6

با نگاهی به نمایشنامه مردگان بی کفن ودفن اثر ژان پل سارتر

اطلاعات سالن