طعم گس مرگ

اطلاعات نمایش
  • قیمت:30000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:21
  • مدت زمان:60 دقیقه
خرید بلیط

با صدای: مهدی علینژاد

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • گرافیست:هانی گلشاهی
  • منشی صحنه:ماندانا ملکی