تالاب هشیلان

اطلاعات نمایش
 • قیمت:40000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:20
 • مدت زمان:70 دقیقه
خرید بلیط

گروه کارگردانی: امین رحیمی، مهراب حیدریان و آرمین پور اسمعیل

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • طراح صحنه:سینا ییلاق بیگی
 • طراح نور:رضا خضرایی
 • چهره پردازی:سمیرا کحالی
 • عکاس:مهدی آزادبخت
 • دستیار تولید:آرزو حاتم پوری
 • مدیر صحنه:ندا امامی
 • منشی صحنه:راحیل مرشدی
 • روابط عمومی:سحر نراقی