تا اون

اطلاعات نمایش
 • قیمت:45000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:21:30
خرید بلیط
19598 img 20200218 wa0038.2d42c6

مدیر اجرایی: علی روانبد

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:مهلا قدوسی
 • طراح صحنه:هلیا میرهادی
 • طراح لباس:هلیا میرهادی
 • چهره پردازی:زهره صمغ آبادی
 • عکاس:احسان زارع و پریسا کامیاب
 • ساخت تیزر و ویدئو:علی روانبد و احسان زارع
 • مدیر رسانه:عباس عبدالعلی زاده
 • روابط عمومی:محمد لهاک