حقیغت حغیقت

اطلاعات نمایش
 • قیمت:38000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:19
 • مدت زمان:65 دقیقه
خرید بلیط

مترجم: رضا جاوید آرا
ویرایش متن و برنامه ریز: سوسن گوران
مشاور روانشناسی: کیمیا کریمیان
انتخاب و تولید لباس: کیمیا علوب

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:علی ابراهیم و کیمیا نیکزاد
 • طراح صحنه:امیرعلی ابراهیمی
 • ساخت دکور:فرشید حیدری
 • طراح نور:امیرعلی ابراهیمی
 • گرافیست:نگین جدید
 • عکاس:دینا فتحی
 • مدیر صحنه:هانیه بهاری