واجد شرایط

اطلاعات نمایش
  • قیمت:30000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:20:30
  • مدت زمان:60 دقیقه
خرید بلیط
44310 insta.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • طراح نور:آیدین آقازاده