ورودی 89

اطلاعات نمایش
 • قیمت:40000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:21:15
 • مدت زمان:50 دقیقه
خرید بلیط
22496 89 poster.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:امیرپوریا مسعودنیا
 • مجری طرح:ماهرخ سلیمانی پور
 • طراح لباس:مارال سوری
 • گرافیست:صادق زرجویان
 • چهره پردازی:معصومه جاوید
 • آهنگساز:مهدی جوان بخت و رهام شناسا
 • منشی صحنه:یاسمن مومنی
 • مدیر رسانه:احمد طهرانی فرد
 • روابط عمومی:مهسا سلیمانی پور