جنگ و صلح

اطلاعات نمایش
 • قیمت:30000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:17:45
 • مدت زمان:70 دقیقه
خرید بلیط
89811 img 20200110 wa0015.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:سارا قیاسی
 • طراح نور:پیمان قیاسی
 • طراح لباس:الهام مرادی
 • گرافیست:اسماعیل یار قندی
 • چهره پردازی:سمانه نظری
 • عکاس:فاطمه محمد زاده
 • روابط عمومی:فرشته سهی