ضرغام

اطلاعات نمایش
  • قیمت:30000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:19
خرید بلیط
59706 img 20191210 wa0050.2d42c6

مشاور کارگردان: رضا خسروی و مهدی ملکی
افکت و صدا: مهدی ملکی

اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • طراح نور:محمد حسین رضایی
  • گرافیست:نازنین پرداختیم
  • چهره پردازی: اکرم سلطانی
  • ساخت تیزر و ویدئو: آراد عبدالهی
  • مدیر صحنه:مژگان سمیعی