زری سلطان

اطلاعات نمایش
 • قیمت:30000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:21
 • مدت زمان:60 دقیقه
خرید بلیط
50539 photo 2019 07 10 09 23 05.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:مرضیه قادری
 • طراح نور:دانیال اربابی
 • طراح لباس:فاطمه ولیزاده
 • گرافیست:حسن حلیمی
 • چهره پردازی:اسما یزدانیان
 • عکاس:بهاره محبوبی
 • موسیقی:آرمان روستا و صابر سخایی
 • روابط عمومی:سهیلاانصاری، مهین نوبخت و نگار امیری