زمستان 66

اطلاعات نمایش
 • قیمت:از 40000 تا 45000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:21:15
 • مدت زمان:70 دقیقه
خرید بلیط
32764 img 20200218 151706 183.2d42c6
اطلاعات سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
 • طراح صحنه:بابک داور
 • طراح لباس:بابک داور
 • چهره پردازی:سمانه نظری
 • عکاس:محمدصادق مقیمی، مرجان غیاثی و علی حسینی خواه
 • آهنگساز:بهروز داور
 • مدیر تولید:متین کیمیایی مهر