زندگی روی پوست موز

اطلاعات نمایش
 • قیمت:40000 تومان
 • تاریخ شروع:
 • تاریخ پایان:
 • ساعت:18:45
 • مدت زمان:70 دقیقه
خرید بلیط

برنامه ریز: زهرا نامور
گریمور: مهدی صلاحی، زهرا نامور

عوامل اصلی
سایر عوامل
 • دستیار کارگردان و برنامه ریز:میثم حشمتی و پیام رضوانی
 • مجری طرح:وحید نیکراد
 • طراح صحنه:میثم حشمتی و پیام رضوانی
 • طراح نور:پیام رضوانی
 • طراح لباس:زهرا حسینی
 • عکاس:مهدی تاجیک
 • دستیار تولید:میثم حشمتی
 • مدیر صحنه:زهرا حسینی
 • روابط عمومی:زهرا نامور