زیبایی گاهی زن است

اطلاعات نمایش
  • قیمت:50000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • ساعت:20:30
خرید بلیط
80475 c0f2dc81199044d09c32d62bda800514.2d42c6

مدیر اجرا: نسرین آجرلو

اطلاعات سالن
نقشه سالن
عوامل اصلی
سایر عوامل
  • دستیار کارگردان و برنامه ریز:سارا تنها
  • مدیر هنری:مازیار تهرانی
  • مجری طرح:سهیل حسینی
  • طراح صحنه:جلال تهرانی
  • طراح نور:جلال تهرانی
  • مدیر تولید:احمد افشارنیا
  • مدیر صحنه:سعید قاسمی