زیراکس

اطلاعات نمایش
  • قیمت:35000 تومان
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • ساعت:18:30
خرید بلیط

طراح حرکت: مصطفی شب‌خوان
ویدیو و تکنیک: سیاوش نقش‌بندی

اطلاعات سالن